Κατά την πλοήγηση σας στο e-fence.gr κάνετε αποδεκτή την χρήση τεχνολογιών cookies που έχουν σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και εμπειρία σας. 

Κλείσιμο ειδοποίησης

Πώς επιλέγουμε ηλεκτρική περίφραξη; (2)

Comments (0)

Πώς επιλέγουμε ηλεκτρική περίφραξη; (2)

Σε συνέχεια των προηγουμένων, ο πιο σημαντικός παράγοντας στη σχεδίαση της περίφραξης είναι το είδος του ζώου το οποίο θέλουμε να περιορίσουμε.

Κατηγορίες ζώων

Δύσκολα ζώα

Στα δύσκολα ζώα κατατάσσονται τα αιγοπρόβατα τα οποία πατούν επάνω στα νύχια τους χωρίς να έρχονται τα πέλματά τους σε επαφή με το έδαφος. Τα νύχια είναι κακοί αγωγοί του ηλεκτρισμού και έτσι λειτουργούν ως μόνωση. Επίσης τα πρόβατα με πυκνό τρίχωμα, ακουμπούν στα ηλεκτροφόρα σύρματα με το μαλλί τους που επίσης αν είναι ξηρό είναι μονωτικό. Τέλος, τα ελάφια μπορεί να ακουμπήσουν και να προσπαθήσουν να καταστρέψουν την περίφραξη με τα κέρατά τους.

Για δύσκολα ζώα επιλέγουμε πιο δυνατούς μηχανισμούς (περισσότερα Joule στην έξοδο) ώστε να προσπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες και να δεχτούν αρκετά μεγάλο σοκ από την περίφραξη που θα τα απωθήσει.

Επίσης επιλέγουμε μεγαλύτερους μηχανισμούς για προστασία από θηρευτές (λύκοι, τσακάλια, αλεπούδες, αρκούδες), καθώς το κίνητρο για αυτούς να περάσουν την περίφραξη είναι μεγάλο. Στην ίδια κατηγορία ζώων ανήκουν και τα αγριογούρουνα.

Εύκολα ζώα

Στα εύκολα ζώα συγκαταλέγονται τα πουλερικά και μικρά ζώα εκτροφής (κουνέλια, γουρούνια) και τα κατοικίδια. Επίσης τα βοοειδή και τα άλογα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία καθώς πατούν με το πέλμα τους και δεν έχουν πολύ τρίχωμα στο σώμα τους. Στην πλειοψηφία τους, τα ζώα αυτά θυμούνται το σοκ από την επαφή με την περίφραξη και αποφεύγουν να την ξαναπλησιάσουν.

Τοποθέτηση ηλεκτροφόρων γραμμών

Παραθέτουμε εδώ μια πρόταση για την τοποθέτηση των ηλεκτροφόρων συρμάτων ανάλογα με το είδος ζώου.

Leave a Reply

All fields are required